دلیل محبوبیت سفر به استانبول در بین ایرانیان

چرا به استانبول سفر می کنیم؟

اگر توجه کرده باشید مقصود اکثر ایرانیان از کلمه ترکیه یا تور ترکیه همان استانبول و تور استانبول می باشد. همچنین محبوبیت تورهای استانبول در بین مسافران خارجی چشم گیر می باشد و در آژانس های مسافرتی ارائه و اجرای تور استانبول اهمیت خاصی دارد. اما چرا این شهر در بین ایرانیان طرفداران زیادی دارد و سفر به استانبول پرطرفدارترین مقصد برای سفرهای خارجی محسوب می شود؟

تجربه ده ساله من از زندگی در شهر استانبول نشان می دهد اولین عاملی که باعث می شود ایرانیان در استانبول احساس راحتی بکنند و سفر به استانبول را برای سفر های تفریحی و کاری و تجاری در اولویت قرار میدهند نزدیکی فرهنگ استانبول و ایرانیان می باشد.

نزدیکی فرهنگ دو کشور ایران و ترکیه میتواند دو دلیل داشته باشد:

عامل اول بدون شک دین مشترک و به طبع آن اعتقادات و فرهنگ دینی نزدیک به هم است. همچنین با توجه به اینکه ترکیه از جهنی به اروپا نزدیک بوده و نوعی دانسیته در حکومت را تجربه میکند جبهه گیری به علت تفاوت مذاهب مخصوصا در شهر استانبول به صورت چشم گیری پایین می باشد. لذا مردم ایران و ترکیه از این نظر اشتراکات زیادی دارند.

عامل دوم محبوبیت شهر اسستانبول می تواند وجود جمع کثیری از ترک زبانان در ایران باشد. همچنین باید یادآور شد که در صده های اخیر مهاجرت ترک زبانان از خراسان به قسمت آناتولی و ترکیه امروزی نیز عاملی بر نزدیکی طرز زندگی دو کشور است. لذا عده زیادی از ایرانیان بدون زحمت و استفاده از زبان های خارجی میتوانند امورات خود را در سفر به ترکیه بگذرانند و مخصوصا در سال های اخیر با پخش سریالهای ترکیه ای این نزدیکی را بیش از پیش میتوان احساس کرد.